Регистрирана в България
Сфера на дейност: Търговия
http://yellowpages.bg/bg/members/valeks2012/